Chính sách bảo mật

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:
Vì chúng tôi không sử dụng bất kỳ dịch vụ theo dõi hoặc phân tích của bên thứ ba nào, hoạt động của bạn trên trang web này chỉ được chúng tôi giữ ( và ISP ) của bạn.

Quyền riêng tư của bạn:

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ nó. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Chúng tôi không bao giờ thu thập bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài thông tin hạn chế do trình duyệt của bạn cung cấp khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn ( ba octet đầu tiên ) khi ở trên trang web, loại trình duyệt và cookie.

Cookie của bên thứ ba:

Cookies được sử dụng để lưu lựa chọn và sở thích của bạn.

Cookie ID thông thường

Để cung cấp dịch vụ của mình, trang web này sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự như cookie ID chung. Cookies là công cụ quan trọng để đo lường hiệu quả quảng cáo và đảm bảo khả năng tồn tại của ngành quảng cáo trực tuyến. Cookie ID chung, có thể truy cập được cho các đối tác quảng cáo của chúng tôi, lưu trữ id người dùng duy nhất trong miền của bên thứ nhất.

Cài đặt bảo mật quảng cáo

CHỈ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG EU: Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các công ty được chọn trước có thể truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định trên thiết bị của bạn và về sở thích của bạn để phục vụ quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa.

Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền thay đổi, thay đổi hoặc sửa đổi chính sách quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đăng bất kỳ thay đổi nào lên trang này để bạn có thể làm quen với chúng.