Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho Activator Pro

Tất cả thông tin trên trang web này – https://activatorpro.com/ – được cung cấp với mục đích tốt và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Activator Pro không chịu trách nhiệm hoặc bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện do thông tin trên trang web này ( Activator Pro ) chỉ có nguy cơ của riêng bạn. Activator Pro không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do sử dụng trang web của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách nhấp vào siêu liên kết đến các trang web bên ngoài như vậy từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để chỉ cung cấp các liên kết chất lượng cao đến các trang web hữu ích và đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung hoặc bản chất của chúng. Các liên kết đến các trang web khác không có nghĩa là tất cả nội dung trên các trang web khác được khuyến nghị. Chủ sở hữu và nội dung trên trang web có thể thay đổi mà không cần cảnh báo và điều này có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một kết nối có hại.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web và điều kiện bảo mật khác ’ có thể khác với chúng tôi và chúng tôi không kiểm soát được chúng. Trước khi thực hiện bất kỳ doanh nghiệp hoặc đăng bất kỳ thông tin nào, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư cũng như “ Điều khoản dịch vụ ” của các trang web này.
Bạn đồng ý từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều kiện của nó bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, thay đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu này theo bất kỳ cách nào, những thay đổi đó sẽ được hiển thị nổi bật ở đây.